MK Roskilde på besøg hos Trelleborg bowling, MK vand turneringen, vinderne ses herunder.

M-K Roskilde havde besøg af KBK84, som også vandt turneringen, vinderne ses herunder.

De dygtige vindere fra påsketurneringen


Resultatat af venskabskampen mellem Rep  og M-K Roskilde 
REFERAT AF GENERALFORSAMLING

D. 11.FEBRUAR 2019


Pkt.1 Valg af dirigent og stemmetællere

         Som dirigent blev Ebbe Rafn enstemmigt valgt.

         Stemmetæller Birgit Petersen og Susanne Helleskov.

         

Generalforsamlingen var rettidig indkaldt og dirigenten erklærede den lovlig


Pkt.2 Bestyrelsens beretning.

Formand Johnny Steen fremlagde beretning, der var ingen spørgsmål eller kommentar. Beretning blev godkendt.                                                                  

         


Pkt.3 Beretning fra Matchkoordinator og nedsatte udvalg.

         Frede Hansen fremlagde beretning vedr. Sæsonens aktiviteter der var ingen kommentar

         og beretningen blev godkendt.


Pkt.4 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Regnskabet blev fremlagt af kasseren, det viste en mindre overskud på kr.1.089.

Regnskabet blev godkendt.


Pkt.5 Indkomne forslag fra medlemmer.

         Ingen forslag er modtaget.


Pkt.6 Forslag fra bestyrelsen, herunder budget og kontingent.

         Budget blev godkendt.


Forslag til kontingent fra september 2019 og til maj 2020 vil være som forrige sæson

         medlemmer 230,- pr.. mdr.. Gæstespillere 70,- pr. gang.

         

Forslag om at Sonja Pedersen ønskede at overgå til passiv medlem, blev vedtaget.


Pkt.7 Valg af bestyrelse samt suppleanter, jr.§ 9.

         Bente Nielsen modtog genvalg som kasserer.

         Frede Hansen modtog genvalg som matchkoordinator.

         Som ny bestyrelsesmedlem blev Bodil Henningsen valgt.

         Gerd Klinke blev genvalgt som suppleant.


Pkt.8 Valg af revisor samt suppleant.

         Som revisor og suppleant blev Bent Andersen og Birgit Petersen genvalgt.


Pkt.9 Eventuelt.

         Der kom flere forslag ang. Udflugter blandt andet til Fyn, Bornholm og Jammerbugten.


Eigil Pedersen modtog en flaske vin som afskedsgave for sin tid I bestyrelsen.


Dirigenten takkede for god ro og orden


Der var fremmødt 49 og heraf 38 stemmeberettiget.REFERAT AT GENERALFORSAMLING

D. 12 FEBRUAR 2018 

Pkt. 1     Valg af dirigent og stemmetællere.

Som dirigent blev Ebbe Rafn enstemmigt valgt på bestyrelsens opfordring.

Som stemmetællere blev Bent Andersen og Birgit Pedersen valgt.

Pkt. 2     Bestyrelsens beretning.

Formanden fremlagde beretning, uden spørgsmål og kommentar.  (Se bilag)

 Pkt. 3     Beretning fra matchkoordinator og div. udvalg.

Matchkoordinator Frede Hansen fremlagde sin beretning, hvor han fortalte lidt om

vores venskabskampe I årets løb. (Se bilag)

 Pkt. 4     Forelæggelse af revideret regnskab.

Kasserer Bente Nielsen fremlagde det revideret regnskab, som blev godkendt uden kommentarer.

(Se bilag)

Pkt. 5    Indkommende forslag fra medlemmer.

Ingen indkommende forslag.

Pkt. 6    Forslag fra bestyrelsen. Herunder budget og kontingent for medlemmer og gæstespiller.

Budgettet blev omdelt og godkendt. Kontingentet for medlemmer og gæstespiller    vil I år stadig være henh.vis 230,- pr. Mdr. For medlemmer, og 70,- pr. gang for  gæstespiller.

Palle Andersen søgte om at blive passiv medlem, som blev vedtaget med 32 stemmer.

 Pkt. 7   Valg af bestyrelse samt suppleanter. §9

Formanden blev enstemmigt genvalgt.

Jytte Sundberg blev valgt som bestyrelsesmedlem og Gerd Klinke som suppleant.           

Pkt. 8  Valg af revisor samt suppleant.§9

Bent Andersen blev enstemmigt genvalgt som revisor, og som suppleant blev  Birgit Petersen ligeledes genvalgt.

 Pkt.9    Eventuelt.

Boy Vigsø foreslog at fremtidige bowlingture blev flyttet til september/oktober måned i håb om at der blev større tilslutning. Ved håndsoprækkelse 30 stemmer.

Der vil blive arrangeret rundvisning i owlingcentrets maskinrum I nærmeste fremtid.

Johnny og Ebbe takkede for god ro og orden            

Tilstede var 47 mødt op, og heraf 35 stemmeberettiget.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Klasselærere porttitor augue en turpis porttitor maximus. Nulla luctus Elementum felis, sit amet condimentum Lectus rutrum own.